Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov

Zaviedli sme bezpečnostné zmeny na ochranu Vaších osobných údajov pri vstupe, prenose a práci s Vašími osobnými informáciami.

Vytvorili sme tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a uchovávame vaše informácie z tejto stránky. Vaše informácie nebudeme používať ani zdieľať s nikým iným, ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie.

Používaním týchto stránok súhlasíte s pravidlami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte, nepoužívajte tieto stránky.

2. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

„Osobné informácie“ použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov znamenajú akékoľvek osobné informácie o jednotlivých používateľoch stránok.

Nie ste povinný poskytnúť osobné informácie, ktoré sme požiadali, ale ak sa tak nestane, v mnohých prípadoch Vám nebudeme môcť poskytnúť naše produkty alebo služby, ani odpovedať na žiadnu vašu žiadosť.

V prípade, že:

 • vyplňíte formuláre na webe a vyžiadáte si ďalšie informácie o našich produktoch a službách;
 • napíšete príspevok v našej komunite podpory;
 • budete používať partnerský portál;
 • zúčastňite sa v online prieskume;
 • kontaktujete nás;
 • zúčastňite sa na verejnej súťaži;
 • nahlásite problém so stránkou,

my môžeme zhromaždiť rôzne informácie vrátane Vášho mena, e-mailovej adresy, poštovej adresy, telefónneho čísla a kontaktných údajov.

Tak isto zhromažďujeme údaje prostredníctvom naších partnerov (zákazníkov), ktorí využívajú našu službu (vrátane implementácie nášho kódu na svojich webových stránkach) alebo mobilných aplikáciách. Pri používaní našej služby, pri návšteve takýchto webových stránok alebo pri používaní mobilných aplikácií môžeme získať určité informácie o Vás, ako je uvedené nižšie.

3. Ako používame a chránime Vaše osobné údaje

Osobne identifikovateľné informácie: nebudeme prenášať alebo predávať vaše osobné údaje iným. Osobné informácie môžeme ukladať na miestach, ktoré sú mimo našej priamej kontroly (napríklad na serveroch alebo v databázach, ktoré sa nachádzajú v spojení s poskytovateľmi hostingu).

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú:

 • uistiť sa, že obsah zo stránok je pre vás čo najefektívnejší;
 • poskytnúť Vám informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás požadujete, alebo ktoré podľa nášho názoru môžu byť pre vás zaujímavé;
 • splniť naše záväzky vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a nami;
 • udržujete si aktuálne informácie o najnovších oznámeniach o produktoch a nadchádzajúcich udalostiach;
 • posielať dôležité upozornenia, napríklad správy o zmenách v našich podmienkach a pravidlách.

Ako chránime vaše informácie. Staráme sa o ochranu vášho súkromia a dát, ale nemôžeme zaručiť bezpečnosť všetkých informácií, ktoré nám posielate, alebo zabezpečiť, že k Vaším informáciám nemožno pristupovať, šíriť, zmeniť ani zničiť v dôsledku porušenia niektorej z našich štandardných technických a administratívnych záruk. Keď zadáte osobné informácie (napríklad pri zázname dát) na našom registračnom formulári alebo pri objednaní šifrujeme tieto informácie pomocou bezpečnej technológie Socket Layer (SSL). Spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania údajov však nie je 100% bezpečný. Preto nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť. Ak máte otázky týkajúce sa bezpečnosti na našich stránkach, môžete nás kontaktovať na adrese complaincontact complaincontact@gmail.com Skompromitované osobné informácie. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, budeme okamžite informovať našich zákazníkov v súlade so zákonom.

Dôvernosť mladistvých. Zvlášť dôležitá je ochrana súkromia mladistvých. Z tohto dôvodu nebudeme vedome zhromažďovať alebo získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak sa dozvieme, že sme získali osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov, budeme tieto informácie odstráňovať čo najrýchlejšie. Ak si myslíte, že môžeme mať nejaké informácie o deťoch mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás na e-maily complaincontact@gmail.com

4. Zhromažďovanie a používanie neosobných informácií

Zhromažďujeme tiež údaje vo forme, ktorá sama neumožňuje priamo komunikovať s konkrétnym individuálnym používateľom. Tieto neosobné informácie môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať na akýkoľvek účel. Nižšie sú uvedené niektoré príklady neosobných informácií, ktoré zhromažďujeme a ako ich môžeme použiť:

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane, ak je to možné, vašej IP adresy, operačného systému a typu prehliadača, ako aj informácie o vašich aktivitách na stránkach, ako sú napríklad akcie a šablóny pre prezeranie. Tieto informácie nám umožňujú lepšie porozumieť správaniu zákazníkov, vylepšiť naše produkty a služby a zlepšiť používateľskú aktivitu na stránkach.Tieto informácie sa zhromažďujú a používajú na pochopenie toho, ktoré časti stránky, produktov a služieb sú najviac zaujímavé a zlepšujú pobyt používateľa na webových stránkach. Agregované údaje sa na účely týchto pravidiel ochrany osobných údajov považujú za údaje, ktoré nie sú osobné.V prípade, že sa IP adresy alebo podobné identifikátory považujú za osobné údaje podľa miestnych zákonov, považujeme tieto identifikátory za osobné údaje. Naši partneri môžu tiež použiť tieto technológie na to, aby vám poskytli reklamu.

Z mnohých vyššie uvedených dôvodov môžeme použiť súbory cookies uložené na pevnom disku počítača. Pomáhajú nám zlepšiť stránku a poskytnúť lepšie a personalizovanejšie služby. Súbory cookies nám umožňujú:

 • uistiť sa, že obsah zo stránok je najefektívnejším spôsobom prezentovaný pre Vás a Váš počítač;
 • urýchliť používanie stránky;
 • ukladať informácie o Vašich preferenciách;
 • upraviť stránku podľa Vašich individuálnych záujmov;
 • zhodnotiť našu zákaznícku základňu a spôsob používania, ako aj
 • identifikovať Vás, keď sa vrátite na stránku.

Cookies môžete zrušiť aktiváciou nastavení v prehliadači, čo vám umožňuje odmietnuť nastavenie cookies. Ak však vyberiete túto možnosť, nebudete mať prístup k určitým častiam stránky. Ak nakonfigurujete nastavenia prehliadača na odmietanie súborov cookie, náš systém vydá cookies po prihlásení sa na stránku.

5. Zverejnenie Vašich informácií

Vaše osobné informácie môžu byť sprístupnené iba vtedy, ak je potrebné: (a) presadiť zákon alebo požiadavky súdu vo vzťahu k nášmu systému; (b) ochranu našich práv alebo majetku; c) okamžité kroky v súvislosti s osobnou bezpečnosťou našich zamestnancov alebo spotrebiteľov služieb, ako aj verejnej bezpečnosti. Vaše osobné údaje, ktoré dostávame k dispozícii pri registrácii, sa môžu preniesť na tretie osoby a osoby, ktoré s nami spolupracujú s cieľom zlepšiť kvalitu našich služieb.Vaše osobné údaje nebudú použité na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. E-mailovú adresa, ktorú ste zadali pri registrácii, môžeme použiť na odosielanie správ alebo upozornení na zmeny súvisiace s vašou objednávkou, ako aj na šírenie správ o udalostiach a zmenách vo firme, dôležité informácie o nových produktoch a službách atď. Môžete tiež zrušiť odber.

6. Môžete nás kontaktovať kedykoľvek za účelom:

 • Požiadania o prístup k informáciám o Vás
 • Opravy všetkých informácií, ktoré máme o Vás
 • Vymazania informácií o Vás
 • Podania sťažnosti na úrad pre ochranu údajov

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa zhromažďovania a ukladania údajov, kontaktujte nás na adrese: complaincontact@gmail.com

Vyhradzujeme si právo uchovávať kópiu zhromaždených osobných údajov do 365 dní. Ak si myslíte, že informácie, ktoré máme o Vás, sú nesprávne, môžete nás kontaktovať, aby sme mohli aktualizovať a udržiavať vaše údaje presné. Akékoľvek údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely špecifikované v Zbierke o používaní osobných údajov, budú odstránené.

7. Odkazy na iné stránky

Naše stránky môžu z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak sledujete odkaz na niektorú z týchto webových stránok, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my nie sme zodpovední za tieto pravidlá. Skôr ako pošlete akékoľvek osobné informácie na tieto webové stránky, prečítajte si ich pravidlá.