Vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo písomne upovedomiť obchodníka, že odmieta nakupovať bez sankcie a bez vysvetlenia do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo v prípade služby od uzavretia zmluvy.

Na vrátenie tovaru, ktorý potrebujete:

  1. Kontaktujte manažéra
  2. Označuje dôvod návratu